1. WYMIANA ROZRZĄDU

2. WYMIANA CYLINDERKA HAMULCA BĘBNOWEGO

3. WYMIANA TERMOWŁĄCZNIKA CHŁODNICY


LINKI:
1. Wszystko o Corsie B

Wymiana rozrządu w Corsie B x14sz

Wymieniony został pasek rozrządu w Oplu Corsie B . Podaczas wymiana nie dokonywano regulacji naciągu (potrzebny klucz do regulacji naciągu). Wymieniany był rozrząd w silniku X14SZ ale analogicznie wymienia się w silnikach C14NZ i C14SZ


Wykaz potrzebnych do wymiany narzędzi
 • klucze nasadowe
 • klucze płaskie
 • klucze ampulowe
 • śrebokręt krzyżak
Wykaz potrzebnych do wymiany materiałów
 • pasek rozrządu, napinacz, pompa wody - użyto paska f-my Gates, napinacza oraz pompy f-my SKF.
 • uszczelka pod pokrywę głowicy - użyto produkt no name,
 • płyn do chłodnicy - użyto płyn f-my ORLEN "Qal"
 • ewentualnie smar silikonowy do uszczelek - użyto smar f-my KonVest "SILPASTA E"

  Pasek rozrządu najlepiej wymieniać na kanale. Mamy wtedy lepszy dostęp do rozrządu i większe pole manewru. Ustawiamy się jak najbliżej krawędzi kanału przednim kołem od strony pasażera (lepszy dostęp do rozrządu w kanale). Koniecznie sręcamy kierownicą w prawo (odsłaniamy wtedy dolną cześć rozrządu).


  Teraz kolejno:
  • Demontujemy osłone paska wielklinowego.
   1. Wykręcamy krzyżakiem dwie śrubki znajdujące się za kołem od strony pasażera
   2. Wykręcamy śrubę osłonki przy zdarzaku
   3. Wyjmujemy osłonkę (wyjmujemy ją przez lukę pomiędzy silnikiem a drązkiem)

   Rys nr 1. Mocowanie osłonki paska wielklinowego


   Rys nr 2. Mocowanie osłonki paska wielklinowego

  • Odłączmy biegun dodatni akumulatora.
  • Demontujemy filtr powietrza.
   1. Wykręcamy krzyżakiem rurkę zasysającą przykręconą na dwie śrubki do zderzaka
   2. Odłączamy wysuwany czerwony przewód
   3. Wysuwamy wąż do pokrywy przepustnicy
   4. Wysuwamy wąż biegnący do silnika
   5. Łapiemy za cycek od filtra i podnosimy filtr do góry

   Rys nr 3. Filtr powietrza

  • Zdejmujemy pasek wieloklinowy. W tym celu łapiemy kluczem płaskim za śrubę na napinaczu i ciągmniemy ją do siebie drugą reką zsuwając pasek z alternatora.

   Rys nr 4. Zdejmowanie paska wieloklinowego

  • Odkęcamy koło pasowe napędu osprzętu. W tym celu wrzycamy piąty bieg. Nakładamy klucz nasadowy na srubę znajdującą sie na środku koła pasowego napędu i kręcimy w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara).

   Rys nr 5. Zdejmowanie koła pasowego napędu osprzętu

  • Kluczem nasadowym odkręcamy obudowę zewnętrzną rozrządu.
  • Taraz musimy ustawić rozrząd na gmp (górny martwy punkt). Wrzucamy piąty bieg, koniecznie zaciągamy ręczny i podnosimy samochód na lewarku (przód od strony pasażera). Kręcimy kołem samochodu aż znak na wewnętrzej obudowie rozrządy pokryje się ze znakiem na kole zębatym wału rozrządu.

   Rys nr 6. Ustawianie rozrządu w gmp (górny martwy punkt)

  • Opuszczamy samochód z lewarka. Sprawdzamy jeszcze ustawienia na kole zębatyn wału rozrządu (znak na 12 godzinie obudowy) i na kole zębatyn wału korbowego (znak na 6 godzinie obudowy). Od teraz koła zębate powinny pozostać w takich położeniach do momentu założenia nowego paska rozrządu.

   Rys nr 7. Kontrola ustawienia rozrządu w gmp na kole zębatyn wału rozrządu


   Rys nr 8. Kontrola ustawienia rozrządu w gmp na kole zębatyn wału korbowego

  • Demontaż starego paska rozrządu zaczynamy od zwolnienia napinacza. W tym celu powinniśmy zablokować napinacz poprzez przesunięcie wspornika ruchomego tak aby umiescić klin. Zwolniony napinacz (zaklinowany) pozwala na zsunięcie paska rozrządu kolejno z: napinacza, pompy wody, kół żebatych. Pasek rozrządu demontujemy tak aby nie zmienić położenia kół zebatych wału korbowego i rozrządu.

   Rys nr 9. Wspornik ruchomy i nieruchomy napiancza


   Rys nr 10. Zaklinowanie wspornika ruchomego (tutaj śrubka 4mm)

  • Odkręcamy stary napinacz (zamocowany śrubą pośrodku)
  • Aby zdemontować pompe wody najpierw musimy pozbyć się wewnętrzej obudowy rozrządu.

   Rys nr 11. Pompa wody pod obudową wewnętrzną rozrządu

  • Demontaż obudowy wewnętrzej rozrządu należy poprzedzić:
   1. Demontażem pokrywy przepustnicy. Należy odkręcić śrubki pokrywy przepustnicy oraz wąż idący w stronę pokrywy głowicy. Odkręcona pokrywę kładziemy obok tj. na rys 13.
   2. Demontażem pokrywy głowicy (zdjęta pokrywa przepustnicy odsłoniła wszystkie śruby)
   3. Następnie jednym kluczem unieruchamiamy wał rozrządu, a drugim odkręcamy koło zębate wału rozrządu

   Rys nr 12. Pokrywa przpustnicy


   Rys nr 13. Odsłonieta pokrywa przepsutnicy


   Rys nr 14. Zdjęta pokrywa głowicy, z widocznym miejscem na klucz


   Rys nr 15. Unieruchamiony wał rozrządu do odkręcenia koła zębatego wału

  • Teraz mając pełen dostęp do osłony wewnętrzej rozrządu możemy ją odkęcić
  • Przed odkręceniem pompy wody zaznaczamy na silniku jej położenie tak aby nową umieścić tak samo. Jeżeli tego nie zrobimy musimy posiadać klucz do regulacji naciągu pasku rozrządu. Wyjmowaniu pompy będzie towarzyszyć wyciek płynu chłodniczego. Należy odkręcić korek pojemnika na płyn chłodniczy, a pod samochodem umieścić pojemnik na spuszczany płyn.
  • Odkręcamy trzy śrubki mocowania pompy wody i powoli ja wyjmujemy spuszczając cały płyn chłodniczy.
  • Teraz należy oczyścić scianki z zanieczyszczeń po starej pompie. Można użyć rozpuszczalnika ekstracyjnego lub w wypadku większych zabrudzeń drobnego papieru ściernego.

   Rys nr 16. Miejsce po zdemontowanej pompie wody

  • Smarujemy nową uszczlkę na pompie smarem silikonowy. Dodatkowo użyty został silikonu wysokotemperaturowego koloru niebieskiego żeby mieć pewność, że nie będzie wycieków.

   Rys nr 17. Pompa wody

  • Wkładamy i dokręcamy pompę wody w miejsce zdemontowanej zwaracając uwagę na posotawione wcześniej oznaczenia. Jeżeli zamierzamy dokonać regulacji naciągu paska nie dokręcamy "do końca" śrub pompy wody.

   Rys nr 18. Zamontowana pompa wody

  • Zakładamy wewnętrzną osłonę rozrządu
  • Dokręcamy koło żebate wału rozrządu

   Rys nr 19. Założona wewnętrzna osłona rozrządu i koło zębate wału rozrzadu

  • Zakładanie pokrywy głowicy
   • Demontujemy starą uszczelkę pokrywy
   • Czyścimy miejsce gdzie będziemy zakładać nową uszczelkę pokrywy
   • Smarujemy nową uszczelkę samrem silikonowym i układamy ją w pokrywie
   • Zakładamy pokrywę dokręcając śruby w odpowiedniej kolejności

   Rys nr 20. Kolejność dokręcania śrub pokrywy głowicy

  • Zakładamy pokrywę przepustnicy i dokręcamy ją.
  • Zakładamy nowy napinacz tak aby wspornik nieruchomy został zblokowany
  • Analogicznie jak przy demontażu klinujemy napinacz
  • Zakładamy pasek rozrządu zacznając od nałożenia go na koła żebate wałka rozrządu i wału korbowego, tak aby nie było pomiędzy nimi luzu. Następnie powoli nasuwamy pasek rozrządu na pompe wody i napinacz

   Rys nr 21. Pasek rozrządu i jego położenie (CA koło zębate wału rozrządu, CS koło zebate wału korbowego, WP pompa wody, T napinacz)

  • Zwalniamy napinacz wyjmując klin
  • Kontrolujemy położenie kół zebatych wału rozrządu. Położenie kól zebatych powinno być identyczne to tego jakie pozstawiliśmy przed zdjęciem starego paska (rys.7, rys.8)
  • Unosimy samochód na lewarku i kręcąc kołem obracamy cały rozrząd o dwa obroty. Po czym kontrolujemy jeszcze raz położenia kół zębatych wałka rozrządu i krobowego.
  • Jeżeli wszystko jest dobrze kontrolujemy naciąg paska na napinaczu. Znak na wsporniku ruchomym napinacza powinien być naprzeciw znaku na wsporniku nieruchomym.

   Rys nr 22. Znaki na napinaczu

  • Naciąg można zwiększyć kręcąc w tym momencie pompą wody w prawo (lub zmniejszyć kręcąc w lewo) przy pomocy odpowiedniego klucza. Niestety nie posiadamy takiego klucza, a pompa została wkręcona w takie samo położenie jak stara wiec dla naszych potrzeb zakładamy, że naciąg jest dobry.
  • Przed przystąpieniem do dalszego składania rozrządu należało by w tym momencie napełnić układ chłodzenia odpowiednim płynem. Da nam to cześciową dopowiedź o porawności montażu pompy wody.
  • Zakładamy zewnętrzną osłonę
  • Zakłdamy koło pasowe napędu osprzętu
  • Zakładamy pasek wieloklinowy
  • Zakłdamay filtr powierza
  • Podłączamy akumulator
  • Zapalamy samochód
  • Przez pierwsze kilka kilometrów należy kontrolować poziom płynu chłodniczego i uzupełnić go w razie potrzeby


  MOMENTY DOKRĘCANIA
  L.p Element Moment dokręcania [N m]
  1 Pokrywa głowicy 8
  2 Koło zębate wału rozrządu 45
  3 Pompa wody 8
  4 Koło zebate wału korbowego 95Nm+30°+15°


  Regulacja naciągu rozrządu wg opracowań WKŁ"Opel Corsa i Tigra"

  Regulacje rozrzadu przeprowadzamy kręcąc kluczem przedstawionym na rysunku nr 23. Kręcąc poluzowaną pompę wody zgodnie z ruchem wskazówek zegara naciąga się pasek, a przeciwnie luzuje.
  Regulację naciągu przeprowadza się na silniku zimnym. Pierwszym krokiem jest maksymalne naciągniecie paska rozrządu. Tak naciągniety pasek należy za pomocą śruby koła pasowego wału korbowego obrócić o 2 obroty i zatrzymać na znakach oznaczających GMP (rys. nr 7 i 8). Następnie luzujemy pasek kręcąc odpowiednio pompą wodną i ustawiamy znak ruchomy i nieruchomy napinacza na przeciw siebie (rys. nr 22). Dokrecamy sruby pompy własciwym momentem.


  Rys nr 23. Klucz do regulacji naciągu rozrządu - Narzedzie nr KM-421-A  UWAGI

  • Zastosowanie silikonu do uszczelnienia pompy wody w przypadku obecności uszczelki jest jak najbardziej niekonieczne

  • Demontaż osłony rozrządu należy połączyć z jej oczyszczeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na jej szczelność. Wszelkie zabrudzenia przyspieszają zużycie paska rozrządu
  Chaber 2007